Študuje v Estónsku, zlepšuje školstvo na Slovensku

11 februára, 2024

Terka Mihalovič Lukáčová, CEO vzdelávacej organizácie DASATO, študovala počas strednej školy v Dánsku. Po návrate na Slovensko založila s dvomi spolužiačkami, Veronikou a Sofiou, vzdelávaciu organizáciu I AMbitious (neskôr DASATO), aby priniesla na Slovensko to, čo zažila v škole v Dánsku. Dnes je to už 6 rokov, čo spolu s vyše 20-členným tímom DASATO pomáha stredoškolákom/čkam v regiónoch po celom Slovensku lepšie sa pripraviť na budúcnosť cez inovatívne vzdelávanie a prax.

Aktuálne Terka pôsobí v Estónsku, kde sa venuje štúdiu systematických vzdelávacích reforiem a inováciám vo vzdelávaní. Popritom sa venuje organizácii DASATO, ktorej súčasťou je aj platforma GROWNi.sk, ktorá vznikla v spolupráci s organizáciou LEAF. Terka pracuje na systematických zmenách pre lepšie školstvo na Slovensku. Jednou zo systémových zmien je práve implementácia projektového učenia (project-based learning) do formálneho vzdelávania na stredných školách na Slovensku.

Nové nelichotivé výsledky PISA hovoria o tom, že školstvo na Slovensku oproti ostatným krajinám EÚ poriadne zaostáva. Opýtali sme sa preto Terky, čo podľa nej stojí za úspechom kvalitného školstva v Estónsku a prečo si vybrala pre svoje ďalšie štúdium práve túto krajinu.

“Ani samotní Estónci nevedia jasne povedať, čo je tajomstvom úspechu ich mimoriadne kvalitného školstva. Je to zrejme kombinácia viacerých vecí:

  1. Dlhodobá a systematická práca na inovovaní vzdelávania – Estónsko začalo komplexnými reformami v roku 2003 a prvé zmeny v PISA rebríčku zaznamenali až v roku 2015, no dlhodobo bolo práve školstvo ich hlavnou prioritou
  2. Autonómnosť škôl – školy v Estónsku majú slobodu v učení. Upravujú si curriculum podľa potrieb študentiek a študentov a prepájajú ho interdisciplinárne medzipredmetovo. Niektoré školy napríklad ani nemajú názvy predmetov a učia prierezovo – máte napríklad tému zdravie, kde tvoríte aplikáciu, a tak sa naraz učíte biológiu, informatiku a k tomu mnoho mäkkých zručností 
  3. Minimálna hierarchia a maximálna dôvera – v Estónsku nepoznajú vykanie. Učitelia sú v roli facilitátora a nie autority. Navzájom sa študenti a učitelia rešpektujú a učia sa od seba. V rámci celej krajiny panuje maximálna dôvera – nemajú tu kontrolné orgány, ktoré karhajú a udržiavajú študentov, učiteľov, školy atď. v neustálom strese. Práve naopak, všetci si navzájom dôverujú – pomáha to intenzívne budovať vzťahy a spolupráce 
  4. Digitalizácia – Estónsko je vo všetkých meraniach v TOP 3 najdigitálnejších krajín sveta. Digitalizácia uľahčuje aj vzdelávanie, najmä administratívnu prácu učiteľov 
  5. Nízky počet obyvateľov – hoci je Estónsko skoro rovnako veľké ako Slovensko, počet obyvateľov je tu len 1,3 milióna. Väčšina obyvateľov Estónska žije v hlavnom meste plnom inovácií a aj kvalitných škôl. Toto je tiež jedno z možných odôvodnení, ktoré si priznávajú samotní Estónci
  6. Najnovšie metódy učenia – keďže školy a učitelia sú slobodné v tom, čo a ako učia, (samozrejme kopírujú národné curriculum), testujú a využívajú najnovšie metódy v učení ako napríklad Project-Based Learning (metóda, ktorou rozvíjame študentov aj v DASATO Academy a aktuálne pripravujeme programy aj pre formálne vzdelávanie na Slovensku); Inquiry-Based Learning, využívajú interaktívne a inkluzívne nastavenie triedy tzv. Flipped Classroom a podobne. Inovácie sú tu uznávané a podporované. Školy, ktoré ich využívajú, sú oceňované a ukazované ako pozitívne Case Studies, od ktorých sa učia ďalšie školy”

V Estónsku neexistujú vzdelávacie neziskové organizácie, tak ako ich poznáme tu na Slovensku. Slovensko má plno inovácií vo vzdelávaní v neformálnom priestore, ktoré sú uznávané aj v Estónsku. Je pravdou, že kvôli kvalite formálneho vzdelávania, až tak veľa toho neformálneho nepotrebujú. Na Slovensku je situácia iná. Mladým ľuďom chýba prax aj zručnosti, ich pripravenosť na budúcnosť je slabá. Navyše, každoročne odchádza zo Slovenska do zahraničia až 32 000 študentov.

“Mladí ľudia v regiónoch majú menej príležitostí na rozvoj, preto sa v DASATO sústreďujeme na rozvojové aktivity mimo hlavného mesta. Podľa OECD je Slovensko jednou z krajín EÚ, kde je tento problém najvýraznejší.

Mojím cieľom je priniesť spolu s tímom DASATO náš komplexný rozvojový program DASATO Academy do všetkých regiónov Slovenska a prepájať mladých ľudí s praxou, reálnymi projektami a expertami už popri strednej škole.

Aktuálne pôsobíme v Trenčíne, Trnave, Košiciach a Žiline, najbližšie plánujeme náš rozvojový program spustiť aj v Prešove či Banskej Bystrici. Okrem vzdelávania prináša program aj množstvo zmysluplných projektov s pozitívnym dopadom pre regióny.” Terka Mihalovič Lukáčová, CEO DASATO

Dobrou správou je, že DASATO Academy prináša reálne, merateľné výsledky. Po absolvovaní tohto programu napríklad vzrastie percento študentiek a študentov, ktorí vedia presnejšie povedať, čo budú v budúcnosti robiť, z 36,9 % na 76,8 %. A až 90,7 % študentov vie po tomto programe celkom presne definovať svoje silné stránky.

V programe je už viac ako 360 študentiek, študentov a alumni. Do konca marca 2024 je opäť otvorené prihlasovanie pre stredoškolákov do DASATO Academy, tentokrát už do 7. ročníka v 4 krajoch Slovenska

Zatiaľ na Slovensku vzdelávacie programy popri škole potrebujeme ako soľ. Aj vďaka nim vedia mladí ľudia u nás zažiť kúsok Dánska či Estónska a lepšie sa pripraviť na budúcnosť cez inovatívne a praktické vzdelávanie. Nemáme čas čakať. Vzdelávanie by sa malo stať prioritou aj v našej krajine.

Podobné články

Prečítajte si #akosatoda