Pripravujeme mladých na budúcnosť. Nemáme čas čakať.

#DASATOvregionoch

#DASATOinovativne

#DASATOspolu

#DASATOtuateraz

Pripravujeme mladých na budúcnosť. Nemáme čas čakať.

#DASATOvregionoch

#DASATOinovativne

#DASATOspolu

#DASATOtuateraz

DASATO Academy

DASATO Academy je ročný program popri strednej škole, v ktorom osobnostne aj kariérne rozvíjame angažovaných mladých ľudí z rôznych kútov Slovenska a ukazujeme im, že všetko sa dá cez:

 • individuálny mentoring
 • workshopy zamerané na zručnosti 21. storočia
 • inšpiratívne diskusie a prednášky

 • projekty v praxi s firmami, neziskovým a verejným sektorom
 • networking a aktívnu komunitu

 • tvorbu vlastného projektu (voliteľné)

Dasato Academy Komunita

DASATO Academy v číslach

0
ročníkov
0
kraje
0
študentov
0
mentorov, lektorom, podporovateľov
0
projektov v praxi –> aj vlastné
0
workshopov a diskusií
0
ročníkov
0
kraje
0
študentov
0
mentorov, lektorom, podporovateľov
0
projektov v praxi –> aj vlastné
0
workshopov a diskusií
0
ročníkov
0
kraje
0
študentov
0
mentorov, lektorov, podporovateľov
0
projektov v praxi –> aj vlastné
0
workshopov a diskusií

Do každého kúta SlovenskaCieľ

Naším cieľom je sa v najbližších 8 rokoch rozširovať do všetkých krajov na Slovensku a prinášať tak príležitosti na rozvoj budúcej generácie tvorbou zmysluplných projektov, ktoré pomáhajú našej krajine. Pomôžte nám túto víziu naplniť a ukázať, že sa to dá!

Dasato Academy Komunita

DASATO Idea LabInkubátor

DASATO Idea Lab je prvý slovenský inkubátor pre stredoškoláčky a stredoškolákov. Je určený pre mladých ľudí, ktorí chcú rozbehnúť niečo vlastné, bez ohľadu na to, či už majú nápad alebo ho ešte len hľadajú.

V programe rozvíjame študentky a študentov a podporujeme ich v tvorivosti aj podnikavosti cez vzdelávacie workshopy, prednášky a mentoring s expertami z praxe. DASATO Idea Lab organizujeme v spolupráci s Tatra bankou a ďalšími partnermi.

GROWNi a TalentBase

GROWNi je online portál, ktorý sme vytvorili v spolupráci s organizáciou LEAF. 

 • 10 000+ užívateľov

 • 400+ mentorov

 • 500+ dobrovoľníckych projektov

 • aktuálne pracovné ponuky

V jeho novej časti TalentBase prepájame šikovných mladých ľudí so zmyslupnými stážami v zaujímavých firmách. GROWNi je o prepájaní, s cieľom pomáhať mladým ľuďom nájsť nové príležitosti a zlepšovať Slovensko.

Dasato Academy Komunita

DASATO Education

DASATO Education sú inovatívne aktivity pre učiteľky, učiteľov a školy, s cieľom prinášať pozitívne systémové zmeny do vzdelávania na stredných školách na Slovensku. Napríklad cez komplexný program DASATO PBL.

V spolupráci s ďalšími organizáciami sme vytvorili Toolbox – nový program založený na projektovom vyučovaní. Je určený pre všetky učiteľky a učiteľov, ktorí chcú zefektívniť spôsob výučby a posúvať svojich žiakov vpred ešte rýchlejšie a spôsobom, ktorý ich bude baviť.

Dasato Academy Komunita
Dasato Academy Komunita

DASATO Workshopy a prezentácie

Priamo na školách organizujeme workshopy o sebapoznaní či prezentácie našich rozvojových aktivít, do ktorých sa môžu stredoškoláci prihlásiť. V prípade záujmu o workshop alebo prezentáciu aj pre vašu školu či triedu nás kontaktujte na info@dasatoacademy.sk.

DASATO Projekty v praxi

Ak chcete byť v kontakte s mladými ľuďmi a získať od nich nové pohľady či riešenia, sú tu pre vás Projekty v praxi. Zúčastňujú sa ich študentky, študenti a tiež alumni našej DASATO Academy.

Už počas strednej školy tak majú mladí ľudia z rôznych regiónov Slovenska možnosť pracovať na reálnych zadaniach v top inovačných a hodnotových firmách. Vyskúšať si prácu v tíme, získať nové zručnosti, prax aj prepojenia na skúsených ľudí z praxe. A najmä kontakt s realitou.

Dasato Academy Komunita
Dasato Academy Komunita
Dasato Academy Komunita

Mentoring

Lektoring

Diskusia

V rámci programu DASATO Academy sa môžete zapojiť aj do mentorovania mladých ľudí. Viete sa stať našou lektorkou či lektorom alebo prísť ako hosť a diskutovať s mladými na zaujímavú tému. Ozvite sa nám, radi vám povieme viac.

Dasato Academy Komunita

DASATO Idea LabInkubátor

DASATO Idea Lab organizujeme v spolupráci s Tatra bankou a ďalšími partnermi. Ide o prvý slovenský inkubátor pre stredoškoláčky a stredoškolákov, ktorí chcú rozbehnúť niečo vlastné.

Buďte s nami pri tom. Pomôžte nám rozvíjať študentky a študentov a podporovať ich v tvorivosti aj podnikavosti cez vzdelávacie workshopy, prednášky a mentoring s expertami z praxe.

Gen Z Workshopy

Staňte sa zamestnávateľom budúcnosti. Vo vašej firme radi zorganizujeme workshop, vďaka ktorému zistíte:

 • ako byť atraktívnym zamestnávateľom pre Gen Z
 • ako onboardovať a pracovať s Gen Z
 • čo Gen Z oceňuje a čo je pre túto generáciu neprípustné v pracovnom prostredí
Dasato Academy Komunita
Dasato Academy Komunita

GROWNi a TalentBase

Online portál GROWNi sme vytvorili v spolupráci s organizáciou LEAF. Prepájame tak ľudí a organizácie, s cieľom zlepšovať našu krajinu.

Hľadáte mladé talenty? Na GROWNi máme už 10 000+ užívateľov.

DASATO Podcast

Nenechaj si ujsť inšpiratívne počúvanie. Pridaj si náš playlist DASATO Podcast na Spotify:

Hodnoty DASATO

Etickosť

Rešpekt

Pomoc druhým

Angažovanosť

Pokora

Inovatívnosť

Aj oni si povedali, že…DASATO!Príbehy z komunity

Adam Brocka

člen Správnej rady, lektor

DASATO ma pravidelne dobíja optimizmom. Vďaka kontaktu s mladými ľuďmi, ktorým záleží na svojom okolí. Vďaka tomu, že program je trefným doplnením vzdelávacieho systému aj vďaka regionálnemu rozmeru. Verím, že vzdelávanie je kľúčové pre budúcnosť našej krajiny, preto som veľmi vďačný, že môžem k jeho zlepšovaniu prispievať práve podporou programu DASATO Academy.

Jana Žišková

Programová manažérka, Nadácia Pontis

Prepojenie organizácií DASATO s Nadáciou Pontis a programom Budúcnosť INAK, pomohol našim študentom zistiť ich smerovanie. Študenti DASATO Academy pripravili pre účastníkov programu Budúcnosť INAK interaktívne aktivity zamerané na sebapoznanie a orientáciu pri výbere strednej školy, priamo na ZŠ Gorkého realizovali min. 4 interaktívne aktivity v triedach II. stupňa. DASATO vytvára jedinečnú príležitosť pre rozvoj mladých ľudí, prináša im zručnosti a ukazuje im rôzne možnosti, vďaka ktorým môžu byť v živote úspešnejší a môžu realizovať svoje plány.

Leonid Chernivetskiy

Alumni DASATO Academy

Vďaka DASATO som sa uistil v dôležitosti existencie a šírenia inkluzívnej spoločnosti a tolerantného prístupu, uvedomil som si dôležitosť zdieľania moderných konceptov pre fungovanie pracovného kolektívu a veľa z nich som sa naučil, a tiež som si uvedomil som ako je veľa ciest a príležitostí na profesionálny rozvoj. Vďaka DASATO sme vypracovali 3 projekty v praxi, napríklad, pri práci naša skupina spravila približne 15 fokus skupín v rámci kvalitatívneho výskumu a zozbierali sme takmer 100 odpovedi pri kvantitatívnom prieskume. DASATO vytvára príjemnú spoločnosť a prostredie umožňujúce stredoškolákom na Slovensku napredovať v profesionálnom a osobnostnom rozvoji.

Ján Raclavský

vedúci oddelenia, Trnavský samosprávny kraj

Posilňovanie demokratických inštitútov na Slovensku sa nemôže diať bez spoločnej diskusie rôznych skupín v rámci územia, v ktorom žijú. DASATO zapája mladých ľudí do diania, angažuje ich a ukazuje, že mladí ľudia pozitívne menia našu krajinu.
Spoločne so študentmi DASATO Academy sme vytvorili projekt elektronabíjacich staníc. Úspešne sme spustili trainee program, zrealizovali projekt župy ako atraktívneho zamestnávateľa a mnoho ďalšieho. Nie je dôležitá kvantita, ale kvalita výstupov, na ktorých spolupracujeme. Študenti DASATO Academy nám ju ukazujú každý rok. DASATO podporuje angažovanosť mladých ľudí a spoluprácu odborníkov z praxe z ich možnými budúcimi kolegami.

Alena Kanabová

členka Správnej rady, Senior Manager Accenture

Vďaka DASATO som spoznala motivovaných mladých ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať a rozvíjať sa. Navyše im záleží na tom, ako vyzerá naša krajina. To ma napĺňa nádejou, že z nich raz budú lídri, ktorí budú ochotní zostať na Slovensku a posunú našu krajinu pozitívnym smerom. DASATO je pre mňa kombinácia kvalitného a praktického vzdelávacieho programu, ktorý rozvíja zručnosti opomínané vo formálnom vzdelávacom systéme a zároveň popri tom, ako sa študenti vzdelávajú a rozvíjajú, prinášajú pozitívny dopad aj do regiónov, v ktorých program pôsobí.

Marieta Štefanovičová

Strategy Development Specialist, Deutsche Telekom IT Solutions (T-Systems)

Vďaka DASATO sme dostali jedinečnú príležitosť prispieť k formovaniu mladej generácie, k rozvoju nielen ich odbornej, ale aj osobnostnej stránky, za čo sme veľmi vďační, keďže každé stretnutie so študentom, je pre nás novou skúsenosťou, ktorá nás posúva ďalej, vzájomne inspiruje a keď vidíme pozitívne odozvy od študentov, niet pre nás lepšej motivácie 😊. Táto organizácia je jedinečný príklad toho, ako sa pravé vzájomnou spoluprácou ľudí z rôznych oblasti a zamerania dôkaze z myšlienky vyvinúť unikátna iniciatíva, ktorá obohacuje nielen jednotlivcov, ale prispieva k prosperite a napredovaniu celého regióne. Je nám cťou byť súčasťou tohto programu, je to pre nás inšpirujúca a obohacujúca skúsenosť, ktorá nám umožňuje spoznávať potreby budúcej generácie podporovať ich otvorený potenciál.

Karolína Miháliková

Alumni DASATO Academy

Vďaka DASATO som mala možnosť vyrásť a objaviť svoje nové stránky, o ktorých som doposiaľ nevedela za pomoci workshopov a projektov v praxi, ale predovšetkým komunite. Podarilo sa mi prekonať svoj strach z prezentovania pred ľuďmi a úspešne odprezentovať 6 prezentácií.

Novinky

Prečítajte si #akosatoda

Partneri

#DASATOspolu

dasato-accenture
dasato-tatrabanka
dasato-kaufland

#DASATOvregionoch

#DASATOtuateraz

Napísali o nás

Sme tu pre vásKontakt

Názov: „I AMbitious“
IČO: 51877147
DIČ: 2120927556
Sídlo: Horovce 213, 02062 Horovce, Slovenská republika
Číslo účtu: 2301548060
IBAN: SK0283300000002301548060
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX