Idzeš? Nejdzeš? Nestresuj a zostaň s nami! :))

30 októbra, 2023

Ak sa v týchto dňoch zamýšľaš nad tým, čo ďalej, či vôbec má zmysel zostať na Slovensku a robiť nejaké veci navyše, chceme, aby si vedel, že DASATO to nevzdáva a je tu naďalej pre teba:

🟡 Pripravujeme mladých na budúcnosť a náš program DASATO Academy prináša reálne, merateľné výsledky. Po absolvovaní tohto programu napríklad vzrastie percento študentiek a študentov, ktorí vedia presnejšie povedať, čo budú v budúcnosti robiť, z 36,9 % na 76,8 %. A až 90,7 % študentov vie po tomto programe celkom presne definovať svoje silné stránky.

🟡 Rozširujeme program do Žiliny vďaka úžasnej podpore od vás a od nášho nového regionálneho partnera Be Lenka. Po Trenčíne, Trnave, Košiciach a Žiline sa chystáme aj do ďalších krajov a naším dlhodobým cieľom je byť vo všetkých regiónoch. Držte nám palce alebo sa staňte naším partnerom v nových kútoch Slovenska.

🟡 Pridávame nové zaujímavé aktivity. DASATO už nie je len ročný rozvojový program pre stredoškolákov, máme kopec noviniek ako Talentbase, workshopy pre firmy, komunitné aktivity… a neustále spolu s organizáciou LEAF rozvíjame aj náš spoločný online projekt Growni.

🟡 Rastieme v počte študentov. Máme už viac ako 360 študentiek, študentov a alumni a v januári 2024 opäť otvárame prihlasovanie do DASATO Academy, tentokrát už do 7. ročníka a rovno v 4 krajoch Slovenska. Neuveriteľné, ako ten čas letí! :))

🟡 Inovujeme vzdelávanie na školách a snažíme sa o systematické zmeny. Školstvo na Slovensku nám nie je ľahostajné, preto metódu Project-Based Learning, ktorú sme otestovali počas šiestich rokov v DASATO Academy, postupne implementujeme do formálneho vzdelávania cez interaktívne videá, rozvoj učiteľov a aplikáciu, v ktorej vedia študenti na jednom mieste rozvíjať projekty na školách. Aby práca v tíme a tvorba projektov nebola nuda, ale praktická skúsenosť, ktorá pomôže študentom rásť a posúvať sa vpred.

🟡 Budujeme dôveru a spájame zodpovedné firmy, verejný sektor aj neziskové organizácie s mladými talentmi aj medzi sebou navzájom, pretože všetko je o spolupráci, vzťahoch a vzájomnej pomoci. Veľmi si ceníme čas a podporu od všetkých našich partnerov, mentorov, lektorov aj alumni, tímu a našich dobrovoľníkov. Len vďaka vám všetkým sa každým rokom posúvame o kus dopredu.

DASATO zostať na Slovensku, robiť veci, ktoré majú zmysel a byť nádejou pre mladých, pre túto krajinu. Pre vzdelané, inkluzívne a sebavedomé Slovensko. Zisti teraz viac na www.dasatoacademy.sk a zostaň s nami.

Podobné články

Prečítajte si #akosatoda