DASATO Academy otvorila prihlasovanie do 7. ročníka, ročný rozvojový program pre stredoškolákov a stredoškoláčky smeruje do ďalšieho kraja

8 januára, 2024

DASATO Academy, ročný rozvojový program pre stredoškolákov a stredoškoláčky, v januári otvoril prihlasovanie do nového ročníka programu. Po úspešných šiestich ročníkoch v Trnavskom, Trenčianskom a Košickom kraji smeruje program po prvýkrát aj do Žilinského kraja. Otvorením nového ročníka v Žiline Dasato Academy neustále napreduje v napĺňaní svojej vízie dostať sa postupne do všetkých krajov a regiónov Slovenska.

Myšlienka DASATO Academy vznikla v roku 2018, aby umožnila stredoškolákom získavať kvalitné neformálne vzdelávanie, prepájať sa s profesionálmi z rôznych oblastí, praxovať, stážovať alebo pracovať v inovatívnych firmách, či robiť na svojich vlastných projektoch.

Vďaka túžbe posilniť regióny Slovenska cez rozvoj mladých ľudí DASATO Academy tento rok otvára pilotný ročník v Žilinskom kraji, v spolupráci so značkou Be Lenka. Vďaka tomuto partnerstvu budú na projekte spolupracovať expertky a experti priamo z úspešnej firmy Be Lenka, ktorá pôsobí nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Program prináša merateľné výsledky. “Po absolvovaní ročného programu DASATO Academy vzrastie percento študentiek a študentov, ktorí vedia presnejšie povedať, čo budú v budúcnosti robiť z 36,9 % na 76,8 %.

A až 90,7 % študentov vie po programe celkom presne definovať svoje silné stránky.” dopĺňa Terézia Mihalovič Lukáčová, CEO DASATO.

DASATO Academy patrí medzi jeden z troch najlepších projektov neformálneho vzdelávania na Slovensku na základe ocenenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže z roku 2019.

V rámci 12-mesačného programu majú študenti a študentky možnosť pracovať na reálnom projekte v neziskovom, verejnom i súkromnom sektore, rozvíjať svoje znalosti a zručnosti v rámci desiatok profesionálmi vedených workshopov, diskusií a debát, zúčastniť sa rozvojového campu, komunitných podujatí, mentoringového programu a v neposlednom rade pracovať na vlastnom projekte pre zlepšenie svojho okolia.

Prihlasovanie do programu je otvorené do 31. 3. 2024, prihlášku je možné vyplniť jednoducho online na www.prihlaska.dasatoacademy.sk

Podobné články

Prečítajte si #akosatoda